Nieuws & Persberichten

"Met het behalen van een keurmerk begint het eigenlijk pas"

De dag na twee intensieve relatie-evenementen van Gulpener Bierbrouwerij, de Gulpener Hopoogst en de Gulpener Hopwandeling, spreekt SMK-Nieuws met directeur John Halmans.

“Het waren twee fantastische dagen”, aldus John Halmans. “Afgelopen zondag (10 september 2011, red.) hadden wij meer dan 150 vrijwilligers aan het werk om onze hop te oogsten, en vervolgens waren er op maandag ruim 700 van onze relaties aanwezig op onze jaarlijkse Hopwandeling.” Het zijn goede voorbeelden van de wijze waarop Gulpener onderneemt. Aan de bekende 3 P’s voegt Gulpener namelijk zelf nog een 4e toe: de P van pleasure. John: “Want zonder plezier voor alle betrokkenen is maatschappelijk verantwoord ondernemen volgens ons kansloos. MVO gaat bij Gulpener in de kern om people, planet en profit en dat voeren wij in alle facetten van onze bedrijfsvoering door. Daarbij streven we naar waardecreatie in plaats van pure winstcreatie. Waarde voor zowel de mens en milieu als waarde in financiële zin. we koesteren hiermee onze mensen. En die mensen zijn niet alleen onze eigen medewerkers en de boeren die voor ons telen, maar ook onze aandeelhouders, de afnemers en de consumenten.”

Fundament voor MVO
John is erg enthousiast over hoe Gulpener op dit moment onderneemt: “Zo’n 13 jaar geleden begonnen wij bewust na te denken over onze bedrijfsvoering en hoe we daar mee verder moesten. Duurzaam ondernemen stond op dat moment nog in de kinderschoenen, maar wij voelden dat wij daar ‘iets’ mee moesten, dat dáár onze toekomst lag. Het was een tijd van pionieren, experimenteren, onderzoeken en ervaring opdoen. Al snel kwamen wij erachter dat een betrouwbaar duurzaamheidskeurmerk als Milieukeur voor onze producten essentieel is; een fundament voor ons duurzaam ondernemen. Het gaat om het laten controleren door een onafhankelijke certificatie-instelling van jouw inspanningen op duurzaamheidsgebied.
Al onze bieren, veertien soorten, zijn al jarenlang Milieukeur gecertificeerd, waarbij er nu twee ook het EKO-keurmerk hebben en alle bieren gekwalificeerd zijn als ‘erkend streekproduct’. Op dat fundament zijn we verder gaan werken aan het bouwen en uitbouwen van onze duurzaamheidsambities.”

“Keurmerk ‘slechts’ het begin”
“Met het behalen van een keurmerk ben je er écht nog niet met MVO”, benadrukt John. “Dan begint het eigenlijk pas. Met het keurmerk heb je weliswaar de ‘technische duurzaamheid’ onder controle, maar dan moet je gaan bouwen aan de intrinsieke waarden van je bedrijf en van de producten die je maakt. En dat geldt evenzeer voor bijvoorbeeld een betonfabrikant een bierbrouwer. Je hebt namelijk te maken met een aantal bepalende factoren zoals medewerkers, bedrijfsomgeving en de lokale gemeenschap, grondstoffen en milieubelasting. En die factoren vormen de voorwaarden voor jouw license to operate. Ik ben van mening dat bedrijven niet alleen maar money making machines kunnen en mogen zijn. Een bedrijf is nu eenmaal geen stand alone. Het is een onderdeel van de maatschappij en maakt daar gebruik van. En daar zou je iets voor terug moeten doen. Dan heb je het over bredere perspectief van maatschappelijke duurzaamheid.”
Dat ‘terugdoen’ manifesteert zich op allerlei manieren bij Gulpener. Een aantal voorbeelden: alle medewerkers van het bedrijf krijgen een jaarlijks sponsorbudget van 150 euro dat naar eigen inzicht vrij kan worden besteed aan lokale projecten op maatschappelijk of sociaal gebied. Er worden samen met IVN workshops gegeven om horecaondernemers bewuster te maken van de (natuur)waarden van de regio. In samenwerking met de gemeente Gulpen-Wittem ontwikkelt Gulpener een nieuw afvalwatersysteem. Het areaal aan streekgebonden granen en hop wordt verder uitgebouwd. Gulpener doet mee aan het creëren van lokale allianties, zoals de B.V. Limburg. Het initiatief van de Gulpener Duim, een stimuleringsprijs van Gulpener Bierbrouwerij voor bijzondere initiatieven voor en door de gemeenschap van Gulpen-Wittem. En natuurlijk het organiseren van de eerder genoemde Gulpener Hopoogsten en de Gulpener Hopwandelingen.

Profit
“Natuurlijk moeten al die MVO-inspanningen wel leiden tot een toegevoegde waarde voor jouw bedrijf of jouw product én ze moeten erbij passen”, vervolgt John. “Wij hebben daar denk ik een goede balans in kunnen vinden. Primaire eis is natuurlijk dat het product van uitstekende kwaliteit moet zijn. Met het keurmerk Milieukeur borgen wij die kwaliteit.
Als relatief kleine speler op de biermarkt hebben wij een gering budget voor reclame en communicatie. Onze klanten – afnemers en consumenten – én onze medewerkers proberen wij ambassadeur te laten zijn voor onze bieren en betrekken ze daarom nauw bij onze organisatie. Ook om die reden hebben wij het ledenmagazine ‘Puurzaam’ in de markt gezet om die betrokkenheid te intensiveren. En zijn we actief op de social media. wij merken nu dat onze manier van ondernemen goed werkt. Gulpener kent een gestage groei, waardoor de continuïteit van het bedrijf is gewaarborgd. We kiezen steeds meer voor kwaliteit dan voor kwantiteit, waardoor ook het assortiment bieren steeds meer uitbreidt. Gulpener heeft een erg goede naam als werkgever en kent een heel gering personeelsverloop. En dat Gulpener Bierbrouwerij voor de Floriade 2012 exclusief alle bieren gaat leveren is volgens mij een bewijs dat we goed bezig zijn.”

Met het behalen van een keurmerk ben je er écht nog niet
Terug naar overzicht