Nieuws & Persberichten

Alleen nog fluorvrije schuimblusmiddelen na herziening Milieukeureisen

De herziening van de Milieukeurcriteria voor brandblusmiddelen en brandblustoestellen wordt binnenkort afgerond. Begin september heeft een internationale stakeholderbijeenkomst plaatsgevonden, met een ruime opkomst. 

Er werd over het algemeen positief gereageerd op de belangrijkste wijziging:

  • schuimblusmiddelen mogen geen organische fluorverbindingen meer bevatten;
  • dit moeten worden aangetoond door middel van een testmethode.

Vooruitlopend op Europese regelgeving

Met de uitsluiting van organische fluorverbindingen loopt Milieukeur als bovenwettelijk, vrijwillig keurmerk vooruit op toekomstige Europese regelgeving, die nog in ontwikkeling is. Ook is een productinformatie-eis toegevoegd om voor de consument duidelijk te maken dat nieuwe Milieukeur schuimblussers fluorvrij zijn.

Reageren

De nieuwe Milieukeureisen gelden met ingang van 1 december 2021 voor 4 jaar, met een (standaard)overgangstermijn van één jaar.

  • Betrokkenen kunnen reageren op het concept van het herziene certificatieschema; stuur daarvoor een e-mail aan smk@smk.nl.
  • Het concept certificatieschema Milieukeur voor brandblusmiddelen en brandblustoestellen wordt vervolgens toegezonden.
  • De reactietermijn loopt tot 21 oktober 2021.
Terug naar overzicht