Nieuws & Persberichten

SMK publiceert opnieuw uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus

De Nederlandse overheid heeft nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom kan het zijn dat inspecties op bedrijven voor de keurmerken en certificaten van SMK gedurende enige tijd niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor biedt SMK per vandaag – 9 december 2021 – de volgende oplossingen:

On the way to PlanetProof, Milieukeur en Barometers (Duurzame Bloemist en Duurzaam Terreinbeheer)

In het geval fysieke inspecties voor deze keurmerken niet kunnen worden uitgevoerd als gevolg van de overheidsmaatregelen, mogen deze inspecties niet ter plaatse maar ‘op afstand’ worden uitgevoerd, op voorwaarde dat alle controlepunten van een certificatieschema kunnen worden gecontroleerd. 

Deze inspecties ‘op afstand’ vinden plaats op basis van een administratieve controle van de relevante documenten. Daarbij wordt gebruik gemaakt van digitale bestanden, foto- en videomateriaal, in combinatie met een interview op afstand (telefonisch, of via digitale middelen). 

Voor certificaathouders geldt dat indien bepaalde controlepunten niet op afstand kunnen worden gecontroleerd, er daarvoor een onderbouwde ontheffing kan worden aangevraagd bij SMK.  

Het is daarnaast toegestaan om de geldigheidsduur van bestaande certificaten te verlengen met een periode van maximaal vier maanden. Daarmee wordt het inspectiemoment tevens uitgesteld. Indien het certificatieschema specifieke inspectiemomenten voorschrijft (bijv. tijdens de teelt), moet ook bij verlenging hieraan worden voldaan.  

Certificatie-instellingen houden bij op welke bedrijven het uitstel van toepassing is, en informeren SMK hierover. 

Bovenstaande uitzonderingsmaatregelen zijn niet van toepassing op initiële inspecties van nieuwe aanvragers. Daarvoor geldt dat een inspectie volgens de gebruikelijke voorwaarden van het certificatieschema wordt uitgevoerd met inbegrip van fysieke controles, of anders op een later moment moet worden gepland zodra de overheidsmaatregelen weer zijn ingetrokken. 

Duurzame tuinbouwkassen (Groen Label Kas – GLK)

Voor de certificering voor kassen na oplevering (GLK-kascertificaat) wordt tot nader order uitstel verleend. Het is toegestaan de geldigheidsduur van bestaande ontwerpcertificaten te verlengen met maximaal vier maanden na afloop van de nu afgekondigde beperkingen als gevolg van het coronavirus. Dit geldt ook voor doorlopende GLK-kascertificaten.

De certificatie-instelling houdt bij op welke kassen het uitstel van toepassing is en informeert SMK hierover. De certificatie-instellingen regelen met hun klanten dat SMK deze informatie kan doorgeven aan RVO.

Contact

Vanwege het coronavirus werkt een groot gedeelte van de SMK-medewerkers thuis. Zij zijn via de gebruikelijke mogelijkheden (telefoon, e-mail) goed bereikbaar voor eventuele vragen en suggesties. 

Terug naar overzicht