Nieuws & Persberichten

SMK publiceert opnieuw uitzonderingsmaatregelen voor inspecties in verband met het coronavirus

De Nederlandse overheid heeft nieuwe maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom kan het zijn dat inspecties op bedrijven voor de keurmerken en certificaten van SMK gedurende enige tijd niet, of niet volledig kunnen worden uitgevoerd. Daarvoor biedt SMK per vandaag – 9 december 2021 – de volgende oplossingen:

 

Duurzame tuinbouwkassen (Groen Label Kas – GLK)

Voor de certificering voor kassen na oplevering (GLK-kascertificaat) wordt tot nader order uitstel verleend. Het is toegestaan de geldigheidsduur van bestaande ontwerpcertificaten te verlengen met maximaal vier maanden na afloop van de nu afgekondigde beperkingen als gevolg van het coronavirus. Dit geldt ook voor doorlopende GLK-kascertificaten.

De certificatie-instelling houdt bij op welke kassen het uitstel van toepassing is en informeert SMK hierover. De certificatie-instellingen regelen met hun klanten dat SMK deze informatie kan doorgeven aan RVO.

Contact

Vanwege het coronavirus werkt een groot gedeelte van de SMK-medewerkers thuis. Zij zijn via de gebruikelijke mogelijkheden (telefoon, e-mail) goed bereikbaar voor eventuele vragen en suggesties. 

Terug naar overzicht