Nieuws & Persberichten

FSC Internationaal voldoet aan de eisen van het Rijks inkoopbeleid

FSC Internationaal voldoet aan de eisen van het Rijks inkoopbeleid. Dat is de conclusie van de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC), die in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de herbeoordeling heeft uitgevoerd.

Dit oordeel is het resultaat van een uitgebreide herbeoordelingsprocedure. FSC is beoordeeld tegen de criteria voor duurzaam bosbeheer, de handelsketen en vereisten voor het onderhouden van een certificatiesysteem. Om inzicht te krijgen hoe de FSC standaarden doorwerken in de praktijk, heeft TPAC vier FSC landenstandaarden beoordeeld, namelijk Duitsland, Indonesië, Gabon en Zweden. Onderdeel van de toetsing is een stakeholderforum waarbij TPAC belanghebbenden heeft uitgenodigd om hun kennis en ervaring over FSC te delen. De inbreng op dit forum heeft TPAC mee laten wegen in haar uiteindelijke beoordeling.

TPAC heeft de Staatsecretaris geadviseerd om FSC International te blijven erkennen voor het Rijks inkoopbeleid. Dit wordt van kracht als de Staatssecretaris daartoe heeft besloten. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit zal plaatsvinden. Meer informatie over de huidige stand van zaken van de goedgekeurde systemen, als ook de publieke audit rapporten zijn te vinden via Beoordelingen - TPAC (smk.nl).

Meer informatie 

  • Website: www.tpac.smk.nl
  • Contact Bernd Slesazeck, bslesazeck@smk.nl of +31(0)70 358 63 00.
Terug naar overzicht